Vad erbjuder vi?

Vi kan det mesta inom traditionell redovisning men gör det digitalt. Vi sätter oss gärna in i just din situation och ditt bolag.

Löpande bokföring
REGISTERING AV IN OCH UTBETALNINGAR
MÅNADSAVSTÄMNINGAR
MÅNADSAVSTÄMNINGAR
KONTAKTER MED SKATTEVERKET
ANALYS AV DITT BOLAGS RESULTAT
LÖNER OCH LÖNEBESKED
KONTROLLUPPGIFTER
ÅRSBOKSLUT
REDOVISNING AV SKATTER OCH AVGIFTER
RÅDGIVINING
ÅRSREDOVISNING